Beskrivning

Kommentatorer: Lena Sundqvist och Johan Tornberg.

-Hockey