Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Oracle Park.

-All sport