Beskrivning

Kommentatorer: Lars Lindberg och Mikael Eriksson.

-Hockey