Beskrivning

Kommentering: Norska. Plats: Varosi Sportcsarnok Szeged.

-Handboll