Beskrivning

Kommentering: Amerikanska. Plats: Madison Square Garden.

-Hockey