Beskrivning

Kommentering: Niklas Holmgren & Håkan Södergren. Plats: PPG Paints Arena.

-Hockey