Beskrivning

Kommentatorer: Johan Edlund och Sanny Lindström.

-Hockey