Beskrivning

Kommentatorer: Åke Unger och Johan Tornberg.

-Hockey