Beskrivning

Damer, tio meter - försök. Kommentator: Maria Meckbach.

-Friidrott