Beskrivning

Damer tre meter, försök. Kommentator: Maria Meckbach.

-Friidrott