Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: Skanderborg Fælled.

-Handboll

;