Beskrivning

Handboll från Nacka Bollhall. Kommentator: Christoffer Pihl Svensson.

-Handboll

;