Beskrivning

Kommentatorer: Lena Sundqvist och Petter Rönnqvist.

-Hockey