Beskrivning

Kommentatorer: Patrik Westberg och Johan Tornberg.

-Hockey