Beskrivning

Spelas på The Ridgewood Country Club, Paramus. (19/8-22)

-Golf

;