Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Bonus Arena | Hull, England.

-All sport

;