Beskrivning

Ålborg-Luleå. Ålborg tar emot Luleå i Danmark. I studion: Marie Lehmann och Maria Rooth. Kommentatorer: Chris Härenstam och Jonas Andersson. Forts. från SVT2.

-Hockey