Beskrivning

Slalom damer i Levi, Finland. Första åket. Kommentatorer: Björn Fagerlind och Pernilla Wiberg.

-Vintersport

Kommande vintersport på TV