Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Ball Arena.

-Hockey

;