Beskrivning

Kommentering: Amerikanska. Plats: BB&T Center.

-Hockey