Beskrivning

Kommentering: Lars Sandberg. Plats: Europa-Park Stadion.

-Fotboll