Beskrivning

Grenoble-Frölunda. Grenoble tar emot Frölunda i Frankrike. Kommentatorer: Pelle Bäckman och Nils Ekman.

-Hockey