Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Heinz von Heiden-Arena.

-Handboll