Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: Max-Schmeling Halle.

-Handboll

;