Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: Capelli Sport Stadion.

-Fotboll