Beskrivning

Kommentering: Johan Ryström & Per-Ulrik Johansson. Plats: Mount Juliet | Kilkenny.

-Golf

;