Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Kingston Park.

-All sport

;