Beskrivning

Kommentering: Katarina Hultling. Plats: Espoo Metro Areena | Esbo, Finland.

-All sport