Beskrivning

Kommentering: Tobias Dahlberg & Saga Fredriksson. Plats: Meadow Park.

-Fotboll

;