Beskrivning

Kommentering: Danska. Plats: GETEC Arena.

-Handboll