Beskrivning

Kommentering: Albin Falk Hansson. Plats: Jutlander Bank Arena Aalborg.

-Handboll