Beskrivning

Kommentering: Arenaljud. Plats: GETEC Arena Magdeburg.

-Handboll