Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Kauffman Stadium.

-All sport