Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: SAP Center at San Jose.

-Hockey

;