Beskrivning

Från Hampden Park, Glasgow. Kommentatorer: Henrik Strömblad & Martin Åslund. (28/3-23)

-Fotboll

;