Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Sentosa Golf Club.

-Golf