Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Canada Life Centre.

-Hockey

;