Beskrivning

Sverige-Israel, damer. Sverige tar emot Israel i Uppsala. Programledare: Marie Lehmann. Kommentatorer: Peter Jonsson och Nick Rajacic. Forts. från SVT2.

-Basket