Beskrivning

Kommentering: Sofia Arvidsson & Andreas Ehrnvall. Plats: Palacio Municipal De Deportes Vista Alegre.

-All sport