Beskrivning

Kommentering: Tobias Lyon & Andreas Mårtensson. Plats: Chang International Circuit.

-Motor

Kommande motor på TV