Beskrivning

Kommentering: Engelska. Plats: Madison Square Garden.

-Hockey